Aquesta pàgina està creada per alumnes de 1r de Batxillerat de l’Escola d’Art La Industrial, escola d’art que comprèn diferents cicles formatius i unt batxillerat artístic.

La pàgina web naix a partir d’una proposta de l’assignatura de “Ciències del Món Contemporani”, amb l’objectiu de fer una web i treballar un tema lliure.